Podczas tych zajęć, uczymy się poszczególnych umiejętności społecznych. Poznajemy swoje emocje, uczymy się jak radzić sobie ze złością, strachem, agresją, nieśmiałością. Dzięki różnym ćwiczeniom stajemy się bardziej wrażliwi i otwarci na nowe doświadczenia i przyjaźnie.

Rekomendowane dla dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju, dzieci nadpobudliwych, nie radzących sobie z interakcjami z innymi ludźmi.

Trening umiejętności społecznych (zajęcia grupowe):

  • Czas trwania zajęć: 60 min (częstotliwość spotkań ustalana indywidualnie)
  • Koszt: 30 zł / 60 min