DITERO – diagnoza, terapia, rozwój

Fundacja Ditero

została powołana dla realizacji dwóch równoległych celów:

 • bieżącej działalności na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów rodzin, osób
  fizycznych i społeczności lokalnych;
 • podejmowania wysiłków na rzecz systemowego rozwiązywania problemów
  społecznych.

Misją fundacji jest:

 • poszukiwanie przyczyn problemów z którymi mierzą się pojedyncze osoby i całe
  społeczności – diagnoza;
 • interwencja i działania prewencyjne na jak najwcześniejszym etapie
  zdiagnozowanego problemu – terapia;
 • aktywizacja, wspieranie zmian na lepsze i współdziałanie jako metoda
  przezwyciężania kryzysów – rozwój.

Wizją Fundacji jest świat, w którym ludzie i społeczności świadomi problemów, które mogą
ich spotkać starają się im zapobiegać i dążą do jak najszybszego ich rozwiązywania. Ditero
pomaga w diagnozie i wspiera ich walkę z niepełnosprawnością i dysfunkcjami.