Zapraszamy na seminarium szkoleniowe

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracujących z osobami z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem spektrum autyzmu na seminarium szkoleniowe pt. 

Przyjazne otoczenie osób z niepełnosprawnością. Modele współpracy.

Termin:      9.12.2022 (piątek)

Miejsce:     Fundacja DITERO, Ubocze 169, 59-620 Ubocze (budynek byłej szkoły podstawowej)

Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, placówek oświatowych i administracji samorządowej, pracujących na co dzień z rodzinami dzieci ze spektrum autyzmu i orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Podczas spotkania przedstawimy przede wszystkim dobre praktyki działania instytucji samorządowych i placówek edukacyjnych w relacjach z rodzinami dzieci ze spektrum autyzmu.

Diagnozy autyzmu oraz powiązane z nimi orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych stają się coraz większym wyzwaniem dla szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej i instytucji samorządowych takich jak PCPR i poradnie PP.

  • Czy potrafimy sobie radzić z tym wyzwaniem?
  • Czy nasze placówki, kadra i otoczenie są odpowiednio przygotowane do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu?
  • Czy instytucje, rodzice, organizacje społeczne umieją ze sobą współpracować?
  • Czy potrafimy dla dobra dziecka kreować przyjazne otoczenie, otwarte na neuroróżnorodność i potrzeby dzieci ze spektrum?

Zapraszamy serdecznie na prelekcje, dyskusję, poczęstunek i zwiedzanie naszych pracowni w ramach Otwartego Dnia Fundacji Ditero

Program: 

9:00     Otwarcie spotkania: Agnieszka Surmacz, Prezeska Fundacji DITERO i Olgierd Poniźnik, Burmistrz Gryfowa Śląskiego.

9:20     Prelekcje

  • Relacyjne podejście w kontekście systemowym – Agnieszka Surmacz 
  • Rodzice samorzecznicy rodzin osób z niepełnosprawnością – Kaja Pachulska 
  • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne. O potrzebie zmian – perspektywa pracownika i diagnosty. Aleksandra Ruducha 

11:00     Panel dyskusyjny:

Jak postrzegamy ucznia w spektrum autyzmu w systemie edukacji: Prowadzenie: Agnieszka Surmacz, 

Uczestnicy: rodzice dzieci ze spektrum autyzmu, dyrektor placówki oświatowej, przedstawiciel samorządu, nauczyciel współorganizujący kształcenie dzieci ze spektrum autyzmu.  

12:30-14:00  Dyskusja podsumowująca z udziałem uczestników

14:00-15:00  Prezentacja pracowni Fundacji DITERO:

  • Sala diagnostyczna, Pracownia Integracji Sensorycznej, Sala Doświadczania Świata – Agnieszka Surmacz 
  • Atelier plastyczne – arteterapia i wolontariat koleżeński – Kaja Pachulska
  • Pracownia Odkrywania i Rozwoju Talentów PORT, pracownia multimedialna – Mariusz Dragan, Szymon Surmacz

Poczęstunek: Restauracja Babie Lato

Prelegenci: 

Agnieszka Surmacz – fundatorka i prezes fundacji DITERO, pedagog specjalny (APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), terapeutka wczesnej interwencji, terapeutka integracji sensorycznej, diagnosta (m.in ADOS 2). Od 16 lat pracuje z dziećmi i ich rodzinami, wspomagając rozwój i poszerzając ich kompetencje. Regularnie uczestniczy w szkoleniach i ogólnopolskich konferencjach, współpracuje z fundacją Prodeste. 

Aleksandra Ruducha – pedagog specjalny, doradca zawodowy. Ukończyła studia podyplomowe z zarządzania oświatą, doradztwa zawodowego i pedagogiki specjalnej. 

Doświadczenie zawodowe: pedagog szkolny, wychowawca internatu, diagnosta i terapeuta w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, koordynator zespołu wczesnego wspomagania rozwoju oraz 15 lat dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Doradca metodyczny kształcenia specjalnego i integracyjnego, prowadzi liczne warsztaty dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, wykłady i ćwiczenia dla nauczycieli na studiach podyplomowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym rozwoju, w poradnictwie oraz psychoedukacji rodziców i nauczycieli. 

Kaja Pachulska – magister sztuki, artystka, graficzka. pedagog. Od początku zaangażowana w działania Fundacji Ditero, Zasiada w Radzie Fundacji, prowadzi warsztaty plastyczne, plenery malarskie i arteterapię. Mama dziecka ze spektrum autyzmu. 

Szymon Surmacz – Burmistrz Leśnej, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – specjalista polityki społecznej, współtwórca kwartalnika Nowy Obywatel, szkoleniowiec, autor poradników i cyklów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, działacz społeczny i samorządowy. W wolnych chwilach zaplecze administracyjne i techniczne Fundacji Ditero, współtwórca i pomysłodawca Pracowni Odkrywania i Rozwoju Talentów PORT. 

Mariusz Dragan – terapeuta Fundacji Ditero, animator kultury. Od 18 lat w branży kreatywnej, grafik, fotograf i filmowiec. Organizator życia kulturalnego, prezes stowarzyszenia Awantura. Praktyk, z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć warsztatowych z młodzieżą, w tym pracy z dziećmi w spektrum autyzmu. Współpracuje z Fundacją Ditero jako wolontariusz, animator i instruktor zajęć multimedialnych. 


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Zapraszamy na seminarium szkoleniowe
Przewiń na górę