Diagnoza

Wykonujemy diagnozę funkcjonalną, która pokazuje na jakim poziomie funkcjonuje dziecko, co już osiągnęło i jaki jest kolejny krok w jego rozwoju.

Aby obraz rozwoju dziecka był dokładny i wyczerpujący używamy kilku narzędzi diagnostycznych. Dzięki temu problem, z którym dziecko do nas przychodzi jest rozpatrywany z wielu stron, dokładnie możemy określić etapy danej umiejętności i wskazać na którym etapie rozwojowym znajduje się dziecko. Na postawie tak przygotowanej, wnikliwej i interdyscyplinarnej diagnozy ustalamy plan terapii, który omawiamy z rodzicami i konsultujemy w razie potrzeby ze specjalistami pracującymi z dzieckiem.

Narzędzia które wykorzystujemy do diagnozy:

  • Diagnoza monachijska
  • PEP-R
  • VB-MAPP
  • Program INSITE

Wykonanie diagnozy obejmuje:

  • wywiad z rodzicami
  • 3 spotkania (obserwacja dziecka)
  • wykonanie opisowej diagnozy – omówienia

Koszt:

  • 290 zł dla dzieci będących pod opieką poradni (korzystających z Pracowni Sensorycznej lub innych zajęć)
  • 450 zł dla osób nie korzystających z oferty terapeutyczno-rozwojowej