DITERO

aga_wojtekAgnieszka Surmacz – pedagog specjalny, terapeutka wczesnej interwencji, terapeutka integracji sensorycznej.

Od 15 lat pracuję z dziećmi i ich rodzinami, wspomagając rozwój i poszerzając ich kompetencje. W swojej pracy wykorzystuję wiele metod. Staram się je dostosować do potrzeb młodego człowieka, tak aby dać mu obszar, w którym poczuje się bohaterem. Uważam, żeby osiągnąć sukces w pracy terapeutycznej, trzeba stworzyć taką sytuację i dać dziecku takie możliwości, aby poczuło się sprawcą rzeczy ważnych, do tej pory dla niego nieosiągalnych.

Jeśli dziecko uwierzy we własne możliwości, my „dorośli” jesteśmy w stanie poprowadzić jego edukację i rozwój tak, aby mogło osiągnąć jak najlepsze rezultaty w swojej pracy.

Stworzyłam Fundację i Pracownię DITERO z myślą, stworzenia przestrzeni, w której dzieci będą czuły się bezpiecznie, będą miały przyzwolenie na eksperymentowanie, doświadczanie siebie i Świata. Będą pokonywały granice swoich własnych barier psychicznych, fizycznych i mentalnych.

W swojej pracy jestem wierna bardzo prostej, ale jednocześnie bardzo ważnej zasadzie: „Po co?” Wykonując z dzieckiem każdą czynność, proponując mu taką czy inną aktywność, wiem czemu ona ma służyć i jaki efekt terapeutyczny chcę uzyskać. Dlatego moja praca opiera się na wnikliwej diagnozie i wynikającym z niej planie pracy.

Ukończone studia:

 • Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki osób niepełnosprawnych intelektualnie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Kursy i szkolenia:

 • Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej
 • Program Rozwoju Komunikacji MAKATON II stopnia
 • Terapia Behawioralna dzieci z autyzmem
 • Autyzm – Diagnoza i Terapia
 • Metoda Werbo-Tonalna cz.I
 • Model Wczesnej Interwencji – MODEL INSITE
 • Pierwsza Pomoc w Stanach Zagrożenia Życia Osób Dorosłych i Dzieci
 • Pedagogika zabawy KLANZA: Kto tu tak pięknie gra? To dzieci, pani i ja.
 • Edukacja przez ruch według systemu kształcenia i terapii D. Dziamskiej
 • Ruch i taniec w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji II stopnia
 • Metody Alternatywnej Komunikacji – metoda Blissa
 • Kurs Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym”® II stopnia, metody dr P. i G. Dennison – Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów
 • Kurs Budowania dobrej relacji między dorosłym a dzieckiem wg A. Faber, E. Mazlish – Niepubliczne Kolegium Nauczycielskie TPD w Warszawie

Udział w konferencjach:

 • VB-MAPP – Behawioralne podejście do oceny umiejętności językowych w terapii dzieci z autyzmem
 • „Czy z autyzmu można się wyleczyć” – Centrum Terapii JIM