Na Uboczu…

Na Uboczu - wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną

Od października 2021 do października 2022 będziemy realizować projekt pt: „Na Uboczu – wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną” dofinansowany z funduszy EOG i funduszy norweskich w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy

W projekcie zaplanowaliśmy wiele działań realizowanych w dwóch uzupełniających się modułach. Pierwszy to „sieć rodziców”,

 

zapisanych m.in. w „Karcie praw osób z
niepełnosprawnością” (Uchwała Sejmu RP 1.08.1997

Sieć rodziców

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Wolontariat koleżeński

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fundusze EOG i norweskie

Fundusze EOGfundusze norweskie reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu
i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych
w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.
Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.  

Fundusze EOG i fundusze norweskie na lata 2014–2021 wynoszą 2,8 miliarda euro.  
Priorytety na ten okres to:

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży  i ograniczenie ubóstwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.
Program funduszy EOG i funduszy norweskich składa się z dwóch mechanizmów finansowych.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię.

Przewiń do góry