Oferta

Diagnoza

Pozwala na uzyskanie wyczerpujących informacji dotyczących rozwoju dziecka, jego nawyków i zachowania w różnych sytuacjach życia codziennego (w szkole, w domu).

Celem diagnozy jest określenie czy u podłoża trudności dziecka leżą zaburzenia procesów integracji sensorycznej. Diagnoza składa się z trzech spotkań z rodzicami i dzieckiem, po tych spotkaniach terapeuta ustala ewentualny plan pracy z dzieckiem, rodzice otrzymują pisemną diagnozę i zalecenia.​

Diagnoza funkcjonalna jest nieocenionym narzędziem do pracy terapeutycznej z dzieckiem, określa jego poziom rozwoju, skupia się na mocnych stronach dziecka, pokazuje w jakich obszarach trzeba pracować i jakie są kolejne etapy rozwojowe. Dzięki diagnozie możemy precyzyjnie określić poziom rozwoju w różnych zakresach: samoobsługi, motoryki dużej i małej, komunikacji, zabawy, umiejętności poznawcze, zainteresowania. Otrzymujemy pozytywny obraz dziecka, dzięki czemu każdy terapeuta, nauczyciel, będzie wiedział co jest do zrobienia, co można już wykorzystać, w czym dziecko jest mocne, a w czym potrzebuje wsparcia. Diagnoza to trzy, cztery spotkania z rodzicami i dzieckiem, wnikliwy wywiad oraz obserwacja dziecka w różnych sytuacjach. W opisie diagnozy jest zawarty poziom rozwoju dziecka oraz cele terapeutyczne, wyszczególnione dla poszczególnych umiejętności.​
Diagnoza polega na wnikliwej analizie zachowań związanych z ASD oraz na stworzeniu profilu mocnych stron i trudności danego dziecka. Tak przygotowany profil może zostać wykorzystany w planowaniu terapii. Diagnoza uwzględnia zmiany zachodzące z wiekiem i rozwojem dziecka, określa odmiennosci rozwojowe, pokazuje w jakich obszarach dziecko wymaga wsparcia. Diagnoza to wnikliwy wywiad z rodzicami, obserwacja, zabawa z dzieckiem, trwa od trzech do czterech spotkań. Wykorzystujemy takie narzędzia jak ADOS -2, PEP-3-PL, VB-MAPP​

Terapia

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego mają podłoże neurologiczne i powodują, że mózg źle odczytuje informacje dostarczane przez zmysły. Normalne doświadczenia zmysłowe mogą być bolesne lub przerażające. Takie trudności zakłócają życie codzienne i mogą sprawiać problemy dla całej rodziny. Integracja Sensoryczna to podświadomy proces zachodzący w mózgu (zachodzi bez udziału naszej świadomości, tak jak np. oddychanie). Porządkuje informacje pobrane przez zmysły, nadaje znaczenie temu, co jest doświadczane poprzez selekcję informacji i wybór tego, na czym mamy się skupić 
(np. słuchanie nauczyciela i ignorowanie hałasu z ulicy). Pozwala nam celowo działać i celowo reagować na sytuacje, których doświadczamy, tworzy fundamenty edukacji i zachowań społecznych​

Sale doświadczania świata niosą ze sobą odprężenie, zapewnienie wypoczynku i przyjemności. Relaks w ich warunkach sprawia, że lepiej odbierane są i łatwiej przetwarzane bodźce zarówno proste, jak i bardziej złożone. Wzbudzając ciekawość i zainteresowanie swą atrakcyjną formą wyzwalają odruch orientacyjny, zwiększa się wrażliwość na sygnały docierające do receptorów. Przy takim wzbogaceniu przeżyć, poprzez umożliwianie wyboru, zdobyte lub wzmocnione zostaje poczucia sprawstwa i samokontroli, wzrasta wiara we własne siły. Zwiększona możliwość działania pobudza aktywność. Nasza Sala Doświadczania Świata jest certyfikowaną Salą Snoezelen przez ISNA-MSE Polska – Polskie Centrum Snoezelen. Sala jest zaprojektowana tak, aby nawiązywała do lokalnej tradycji i krajobrazu. Nad naszym łóżkiem wodnym jest rozświetlone Izerskie Niebo, w oknie siedzi Kobold, a może Duch Gór, mamy góry, drzewa oraz dom przysłupowy. Jednym słowem jest magicznie i kiedy w tej sali rozbrzmiewa śmiech dziecka – nic już więcej nie potrzeba.​

Podczas tych zajęć, uczymy się poszczególnych umiejętności społecznych. Poznajemy swoje emocje, uczymy się jak radzić sobie ze złością, strachem, agresją, nieśmiałością. Dzięki różnym ćwiczeniom
stajemy się bardziej wrażliwi i otwarci na nowe doświadczenia i przyjaźnie. Rekomendowane dla dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju, dzieci nadpobudliwych, nie radzących sobie z interakcjami z innymi ludźmi.

Real TUS to TUS dla zaawansowanych, kiedy znamy już podstawy i teorię z zakresu zachowań ludzkich, kiedy zaczynamy odnajdywać się w labiryncie ludzkiego umysłu, wtedy jest czas na zajęcia praktyczne. Na tych zajęciach, chcemy aby elementem wspólny były nasze pasje i zainteresowania. Dzieląc nasze pasję z innymi, możemy poznawać siebie i innych. Możemy wymieniać się doświadczeniem, możemy uczyć się od siebie wzajemnie. Rozwijając umiejętności społeczne jednocześnie rozwijamy to co kochamy, to w czym czujemy się dobrze, tworzymy wspólnie coś, czym można się pochwalić, z czego wspólnie będziemy dumni. Nasze zajęcia Real TUS to zajęcia z animacji, fotografii i filmu oraz zajęcia Rysunku i Malarstwa. I w tym wypadku wychodzimy z założenia, aby mądrze wspierać dziecko, należy wyjść od jego mocnych stron, od tego co je kręci i interesuje, tylko wtedy można osiągnąć sukces.​

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych
oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania, tj. od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie. Oddziaływania te mają na celu: usuwanie zaburzeń mowy, przywracanie mowy w przypadku jej utraty, nauczanie mowy, która się nie wykształciła, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

Rozwój

Błotomaniaki to nasza autorska metody pracy z dziećmi. Są to zajęcia grupowe dla dzieci w każdym wieku. Na tych zajęciach pozwalamy się dzieciom wybrudzić, wyżyć. pozwalamy na kreatywność i spontaniczną ekspresję twórczą. Łączymy tutaj nasze doświadczenie z zakresu Integracji Sensorycznej oraz arteterapii. Dzieci uwielbiają tego typu zajęcia, bo na tych zajęciach przede wszystkim się bawimy, tańczymy, malujemy, lepimy, wycinamy, targamy, gnieciemy i zupełnie niechcący rozwijamy swoje umiejętności artystyczne, manualne, społeczne. Przez wiele lat pracy z dziećmi widzimy, jak ważna jest praca z naszymi zmysłami, jak często nie możemy się połapać w naszym pędzącym świecie, my proponujemy na chwilę się zatrzymać i niekoniecznie uczestniczyć w wyścigu, kto ma więcej i lepiej, my proponujemy po prostu ze sobą być, fajnie, wesoło, kreatywnie – być z drugim człowiekiem i razem tworzyć, nie ważne co, ważne że razem.

Magiczna Ósemka to kolejna nasza propozycja pracy z dziećmi. Łączymy w niej kilka sprawdzonych metod pracy, m.in.: Kinezjologię Edukacyjną Dennisona, Metodę Dobrego Startu, Edukację przez Ruch, Pedagogikę Zabawy Klanza, Metodę Weroniki Sherborne, zwaną Metodą Ruchu Rozwijającego i elementy Integracji Sensorycznej. Zajęcia są wprowadzeniem do nauki, wspierają proces integracji półkul mózgowych. Są wsparciem dla dzieci, które mają trudności w pisaniu, czytaniu, w przyswajaniu umiejętności matematycznych. Mają na celu wzmacniać poczucie własnej wartości, wpływać na lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną, na komunikację ze sobą i z innymi, i w konsekwencji dawać łatwość w porozumiewaniu się, redukcję stresu i naukę szybkiego sposobu rozluźniania się. Dzięki magicznej ósemce możemy stworzyć praktycznie wszystko, możemy z nią śpiewać, tańczyć, możemy ją namalować, pokolorować, powyklejać, możemy ją ulepić, wszystko po to żeby utrwalać prawidłowe wzorce ruchowe, zarówno motoryki dużej, jak i małej. Zawsze na koniec zajęć powstaje prawdziwe dzieło sztuki, każda praca jest tworzona wspólnymi siłami, każdy osiąga sukces, i każdy dobrze się bawi. ​

Tutaj wychodzimy z propozycją zajęć dla najmłodszych dzieci, zarówno dla dzieci, które są zagrożone niepełnosprawnością intelektualną, oraz dla dzieci, które chcą po prostu spędzić aktywnie czas. W naszej Sali Doświadczania Świata organizujemy zajęcia, gdzie poprzez zabawy sensomotoryczne dzieci mogą lepiej zrozumieć świat i swoje najbliższe otoczenie, maluchy mogą pobyć z rówieśnikami, a rodzice porozmawiać, powymieniać się doświadczeniami, wspierać się wzajemnie. Jest to ważny czas zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Dla dzieci, trochę już bardziej samodzielnych organizujemy zajęcia z logorytmiki. Uczymy się na nich prawidłowej wymowy, rytmu, powtarzamy sekwencje ruchowe, tańczymy, gramy na instrumentach perkusyjnych, a nawet sami je robimy. ​

Przewiń na górę