Oferta

Diagnoza

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Pozwala na uzyskanie wyczerpujących informacji dotyczących rozwoju dziecka, jego nawyków i zachowania w różnych sytuacjach życia codziennego (w szkole, w domu).
Celem diagnozy jest określenie czy u podłoża trudności dziecka leżą zaburzenia procesów integracji sensorycznej.
Diagnoza składa się z trzech spotkań z rodzicami i dzieckiem, po tych spotkaniach terapeuta ustala ewentualny plan pracy z dzieckiem, rodzice otrzymują pisemną diagnozę i zalecenia.

Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza funkcjonalna jest nieocenionym narzędziem do pracy terapeutycznej z dzieckiem, określa jego poziom rozwoju, skupia się na mocnych stronach dziecka, pokazuje w jakich obszarach trzeba pracować i jakie są kolejne etapy rozwojowe. Dzięki diagnozie możemy precyzyjnie określić poziom rozwoju w różnych zakresach: samoobsługi, motoryki dużej i małej, komunikacji, zabawy, umiejętności poznawcze, zainteresowania. Otrzymujemy pozytywny obraz dziecka, dzięki czemu każdy terapeuta, nauczyciel, będzie wiedział co jest do zrobienia, co można już wykorzystać, w czym dziecko jest mocne, a w czym potrzebuje wsparcia.
Diagnoza to trzy, cztery spotkania z rodzicami i dzieckiem, wnikliwy wywiad oraz obserwacja dziecka w różnych sytuacjach. W opisie diagnozy jest zawarty poziom rozwoju dziecka oraz cele terapeutyczne, wyszczególnione dla poszczególnych umiejętności.

Diagnoza objawów związanych ze spektrum autyzmu

Diagnoza polega na wnikliwej analizie zachowań związanych z ASD oraz na stworzeniu profilu mocnych stron i trudności danego dziecka. Tak przygotowany profil może zostać wykorzystany w planowaniu terapii. Diagnoza uwzględnia zmiany zachodzące z wiekiem i rozwojem dziecka, określa odmiennosci rozwojowe, pokazuje w jakich obszarach dziecko wymaga wsparcia.
Diagnoza to wnikliwy wywiad z rodzicami, obserwacja, zabawa z dzieckiem, trwa od trzech do czterech spotkań. Wykorzystujemy takie narzędzia jak ADOS -2, PEP-3-PL, VB-MAPP

Terapia

Integracja sensoryczna

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego mają podłoże neurologiczne i powodują, że mózg źle odczytuje informacje dostarczane przez zmysły. Normalne doświadczenia zmysłowe mogą być bolesne lub przerażające. Takie trudności zakłócają życie codzienne i mogą sprawiać problemy dla całej rodziny. Integracja Sensoryczna to podświadomy proces zachodzący w mózgu (zachodzi bez udziału naszej świadomości, tak jak np. oddychanie). Porządkuje informacje pobrane przez zmysły, nadaje znaczenie temu, co jest doświadczane poprzez selekcję informacji i wybór tego, na czym mamy się skupić 
(np. słuchanie nauczyciela i ignorowanie hałasu z ulicy). Pozwala nam celowo działać i celowo reagować na sytuacje, których doświadczamy, tworzy fundamenty edukacji i zachowań społecznych

Terapia Snoezelen - Sala Doświadczania Świata

Sale doświadczania świata niosą ze sobą odprężenie, zapewnienie wypoczynku i przyjemności. Relaks w ich warunkach sprawia, że lepiej odbierane są i łatwiej przetwarzane bodźce zarówno proste, jak i bardziej złożone. Wzbudzając ciekawość i zainteresowanie swą atrakcyjną formą wyzwalają odruch orientacyjny, zwiększa się wrażliwość na sygnały docierające do receptorów. Przy takim wzbogaceniu przeżyć, poprzez umożliwianie wyboru, zdobyte lub wzmocnione zostaje poczucia sprawstwa i samokontroli, wzrasta wiara we własne siły. Zwiększona możliwość działania pobudza aktywność. Nasza Sala Doświadczania Świata jest certyfikowaną Salą Snoezelen przez ISNA-MSE Polska - Polskie Centrum Snoezelen. Sala jest zaprojektowana tak, aby nawiązywała do lokalnej tradycji i krajobrazu. Nad naszym łóżkiem wodnym jest rozświetlone Izerskie Niebo, w oknie siedzi Kobold, a może Duch Gór, mamy góry, drzewa oraz dom przysłupowy. Jednym słowem jest magicznie i kiedy w tej sali rozbrzmiewa śmiech dziecka - nic już więcej nie potrzeba.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Podczas tych zajęć, uczymy się poszczególnych umiejętności społecznych. Poznajemy swoje emocje, uczymy się jak radzić sobie ze złością, strachem, agresją, nieśmiałością. Dzięki różnym ćwiczeniom stajemy się bardziej wrażliwi i otwarci na nowe doświadczenia i przyjaźnie. Rekomendowane dla dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju, dzieci nadpobudliwych, nie radzących sobie z interakcjami z innymi ludźmi.

Real TUS

Real TUS to TUS dla zaawansowanych, kiedy znamy już podstawy i teorię z zakresu zachowań ludzkich, kiedy zaczynamy odnajdywać się w labiryncie ludzkiego umysłu, wtedy jest czas na zajęcia praktyczne. Na tych zajęciach, chcemy aby elementem wspólny były nasze pasje i zainteresowania. Dzieląc nasze pasję z innymi, możemy poznawać siebie i innych. Możemy wymieniać się doświadczeniem, możemy uczyć się od siebie wzajemnie. Rozwijając umiejętności społeczne jednocześnie rozwijamy to co kochamy, to w czym czujemy się dobrze, tworzymy wspólnie coś, czym można się pochwalić, z czego wspólnie będziemy dumni. Nasze zajęcia Real TUS to zajęcia z animacji, fotografii i filmu oraz zajęcia Rysunku i Malarstwa. I w tym wypadku wychodzimy z założenia, aby mądrze wspierać dziecko, należy wyjść od jego mocnych stron, od tego co je kręci i interesuje, tylko wtedy można osiągnąć sukces.

Terapia logopedyczna – wzmacnianie procesów komunikacyjnych

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania, tj. od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie. Oddziaływania te mają na celu: usuwanie zaburzeń mowy, przywracanie mowy w przypadku jej utraty, nauczanie mowy, która się nie wykształciła, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, likwidację przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

Rozwój

Błotomaniaki

Błotomaniaki to nasza autorska metody pracy z dziećmi. Są to zajęcia grupowe dla dzieci w każdym wieku. Na tych zajęciach pozwalamy się dzieciom wybrudzić, wyżyć. pozwalamy na kreatywność i spontaniczną ekspresję twórczą. Łączymy tutaj nasze doświadczenie z zakresu Integracji Sensorycznej oraz arteterapii. Dzieci uwielbiają tego typu zajęcia, bo na tych zajęciach przede wszystkim się bawimy, tańczymy, malujemy, lepimy, wycinamy, targamy, gnieciemy i zupełnie niechcący rozwijamy swoje umiejętności artystyczne, manualne, społeczne. Przez wiele lat pracy z dziećmi widzimy, jak ważna jest praca z naszymi zmysłami, jak często nie możemy się połapać w naszym pędzącym świecie, my proponujemy na chwilę się zatrzymać i niekoniecznie uczestniczyć w wyścigu, kto ma więcej i lepiej, my proponujemy po prostu ze sobą być, fajnie, wesoło, kreatywnie - być z drugim człowiekiem i razem tworzyć, nie ważne co, ważne że razem.

Magiczna ósemka

Magiczna Ósemka to kolejna nasza propozycja pracy z dziećmi. Łączymy w niej kilka sprawdzonych metod pracy, m.in.: Kinezjologię Edukacyjną Dennisona, Metodę Dobrego Startu, Edukację przez Ruch, Pedagogikę Zabawy Klanza, Metodę Weroniki Sherborne, zwaną Metodą Ruchu Rozwijającego i elementy Integracji Sensorycznej. Zajęcia są wprowadzeniem do nauki, wspierają proces integracji półkul mózgowych. Są wsparciem dla dzieci, które mają trudności w pisaniu, czytaniu, w przyswajaniu umiejętności matematycznych. Mają na celu wzmacniać poczucie własnej wartości, wpływać na lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną, na komunikację ze sobą i z innymi, i w konsekwencji dawać łatwość w porozumiewaniu się, redukcję stresu i naukę szybkiego sposobu rozluźniania się. Dzięki magicznej ósemce możemy stworzyć praktycznie wszystko, możemy z nią śpiewać, tańczyć, możemy ją namalować, pokolorować, powyklejać, możemy ją ulepić, wszystko po to żeby utrwalać prawidłowe wzorce ruchowe, zarówno motoryki dużej, jak i małej. Zawsze na koniec zajęć powstaje prawdziwe dzieło sztuki, każda praca jest tworzona wspólnymi siłami, każdy osiąga sukces, i każdy dobrze się bawi.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Tutaj wychodzimy z propozycją zajęć dla najmłodszych dzieci, zarówno dla dzieci, które są zagrożone niepełnosprawnością intelektualną, oraz dla dzieci, które chcą po prostu spędzić aktywnie czas. W naszej Sali Doświadczania Świata organizujemy zajęcia, gdzie poprzez zabawy sensomotoryczne dzieci mogą lepiej zrozumieć świat i swoje najbliższe otoczenie, maluchy mogą pobyć z rówieśnikami, a rodzice porozmawiać, powymieniać się doświadczeniami, wspierać się wzajemnie. Jest to ważny czas zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Dla dzieci, trochę już bardziej samodzielnych organizujemy zajęcia z logorytmiki. Uczymy się na nich prawidłowej wymowy, rytmu, powtarzamy sekwencje ruchowe, tańczymy, gramy na instrumentach perkusyjnych, a nawet sami je robimy.

Przewiń do góry