Na Uboczu

przyjazne
otoczenie

Nie każda niepełnosprawność jest widoczna

Twórzmy razem przyjazne otoczenie

Czy umiesz pokazać niepełnosprawność?

Otaczają nas setki osób z różnymi formami niepełnosprawności. Aż 80% z dysfunkcji uznawanych za niepełnosprawność jest niewidoczna dla oka. Tymczasem wielu ludziom słowo „niepełnosprawność” nadal kojarzy się z wózkiem inwalidzkim, kulami czy innymi formami niepełnosprawności ruchowej.

Nie ma się co dziwić. Takie uproszczenie utrwalane jest zupełnie nieświadomie przez wiele przyzwyczajeń, stereotypów i kulturowych schematów – w tym nawet znaki drogowe i ikonki na toaletach. Czy można wyłamać się z tak silnych schematów? Wiele osób podejmuje takie próby z coraz lepszymi efektami.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o „niewidzialnych” niepełnosprawnościach? Zapraszamy na spotkania integracyjneprelekcje organizowane przez Fundację Ditero.

Tolerancja czy akceptacja?

Często w domu, w szkole, w pracy, w mediach słyszymy, że powinniśmy „być tolerancyjni” wobec niepełnosprawności. Jaki przekaz niesie takie sformułowanie? Tolerować – oznacza z języka łacińskiego „znosić”. Często myśląc, że jesteśmy „tolerancyjni” myślimy – nie przeszkadza mi to jaki on / ona jest. W Ditero uważamy, że jeśli chodzi o każdą formę niepełnosprawności, należy ją przede wszystkim zaakceptować. Niepełnosprawność rzadko kiedy jest „chorobą”. Wielu niepełnosprawności nie da się wyleczyć, trzeba z nimi żyć przez całe życie. Akceptacja tego faktu wymaga przezwyciężania schematów z obu stron, zarówno ze strony osób z niepełnosprawnością, jak i ich najbliższego otoczenia.

Osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi obywatelami swoich społeczności, a więc mają prawo do uczestnictwa w życiu społecznym na równi ze wszystkimi innymi ludźmi. W większości przypadków ich niepełnosprawność nie zniknie. Dlatego to od osób pełnosprawnych zależy czy niepełnosprawni – sąsiedzi, bliscy, znajomi, będą żyli w przyjaznym, pełnym akceptacji i dostępnym otoczeniu.

Przyjazne otoczenie

W ramach projektu „Na Uboczu” pracujemy nad budowaniem przyjaznego otoczenia dla osób niepełnosprawnych. Szczególnie dużo uwagi poświęcamy niewidocznym niepełnosprawnościom jak wszystkie zaburzenia ze spektrum autyzmu.

W ramach tworzenia przyjaznego otoczenia realizujemy prelekcje w szkołach, zajęcia wolontariatu koleżeńskiego i organizujemy imprezy integracyjne, o których informujemy w naszych aktualnościach.

 

przydatne informacje

Otwarta dostępność

Czy powszechny symbol człowieka na wózku:
trafnie oddaje współczesne rozumienie niepełnosprawności? Czy jest to tylko element kultury, który możemy zmienić wprowadzając nowe standardy?

Zobacz pomysły na nowe podejście do tego tematu:

Przepisy o zwiększeniu dostępności obowiązują już w Polsce

Czy znasz już ustawę o dostępności? Czy wiesz, jakie udogodnienia powinna mieć Twoja szkoła, urząd, sklep? 

Wiele usprawnień ułatwiających życie osób z niepełnosprawnością zostanie szybciej wdrożonych, jeśli ktoś (może Ty?) się o nie upomni.

Widzisz możliwości poprawienia dostępności usług publicznych? Zostań samorzecznikiem i dowiedz się jak sam możesz przyspieszyć wprowadzanie zmian na lepsze!

Źródło: https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/accessibility/
projekt realizowany w ramach Funduszy EOG

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

realizator projektu
partnerzy projektu
Przewiń na górę