Na Uboczu

samorzecznicy

Dla kogo?

Dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami i spektrum autyzmu

Samorzecznictwo to głośne mówienie o swoich potrzebach, problemach, marzeniach, specyfice, postulatach. Zabieranie głosu we własnym imieniu – nie ustami terapeutów, specjalistów i rzeczników. Zajęcia szkoleniowe, wsparcie mentorów i specjalistów, superwizja pomagająca osiągnąć trwałe efekty i zmiany pożądane w życiu każdego z rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Problemy rodziców nie są tożsame z problemami ich dzieci! Każdy ma swoje indywidualne problemy, jeśli ich nie rozwiąże, nie będzie mógł w pełni wspierać swojego dziecka.

Łączy nas pasja!

Cel działania

  • Wsparcie organizacyjne dla rodziców – samorzeczników. Rodzice, uzyskają wsparcie organizacyjne, prawne, techniczne i finansowe do zrealizowania przygotowanych przez siebie planów działania. 
  • Osiągnięcie trwałych zmian w funkcjonowaniu szkoły lub instytucji z którymi rodzice mają do czynienia, poprawienie relacji z otoczeniem dzieci, uzyskanie wsparcia ze strony lokalnej społeczności lub wprowadzenie innych innowacyjnych rozwiązań zaproponowanych przez rodziców.
  • Rozwój idei samorzecznictwa – działania medialne, nagłaśnianie problemów osób z niepełnosprawnościami i spektrum autyzmu, tworzenie przyjaznego otoczenia społecznego.
samorzecznicy rodzice

Ola i Asia

Naszymi szkoleniowcami i superwizorkami są samorzeczniczki – mamy dzieci ze spektrum autyzmu, z toruńskiej filii Fundacji Prodeste. Prodeste należy do pierwszych organizacji społecznych propagujących ideę samorzecznictwa. Dzięki bliskiej współpracy między naszymi fundacjami uczestnicy projektu „Na Uboczu…” będą mogli skorzystać z ogromnego doświadczenia terapeutek z Prodeste.

Zachęcamy do posłuchania vloga, gdzie Ola i Asia, „prosto z kanapy” opowiadają o tym, jak wygląda życie w rodzinach ze spektrum autyzmu w tle. Jak same mówią – są samorzeczniczkami matek, rodziców.

Krok po kroku

Zostań rodzicem-samorzecznikiem

Pierwszym krokiem do zostania samorzecznikiem jest dołączenie do naszej grupy samopomocowej. Dowiedz się więcej o spotkaniach sieci w zakładce „Sieć rodziców”. Rodzice, którzy zdecydują się na pogłębianie swojej wiedzy i aktywność samorzeczniczą zostaną objęci dodatkowym programem specjalistycznych szkoleń i superwizji.

Szkolenia weekendowe, dwudniowe (3 spotkania x 12h – 6 godzin dziennie) co dwa miesiące odbędą się w 2022 roku. Szkolenia mają przygotować przyszłych samorzeczników zarówno pod kątem umiejętności jak i postawy – determinacji do samodzielnego osiągania celów. W szkoleniach może wziąć udział 12 osób.

Realizacja szkoleń – Fundacja Prodeste.

Wsparcie superwizyjne dla każdego z samorzeczników, do końca trwania projektu w wymiarze 2h miesięcznie.

Każdy z samorzeczników podejmie działanie o charakterze interwencyjnym, poprawiającym jakość życia i prowadzącym do egzekwowania praw osób z niepełnosprawnością. Mogą to być dążenia do poprawienia funkcjonowania instytucji, np:

  • audyty dostępności,
  • zwiększanie transparentności działania,
  • poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych,
  • poprawa jakości komunikacji,
  • nowe procedury działania itp.

Każdy samorzecznik ustali we współpracy z superwizorkami Plan Działania do realizacji. Plan będzie określał cel ważny dla rodzica-samorzecznika i omówiony ze specjalistami sposób ich osiągnięcia.

Często zgłaszacie nam problemy, związane z urzędniczą bezdusznością, brakiem wiedzy pracowników instytucji, czy kadry szkolnej. We współpracy i na bazie doświadczeń Prodeste chcemy nauczyć SR samodzielnego mierzenia się z problemami, wzmocnić, wyposażyć w wiedzę i umiejętności do samodzielnego działania w imieniu własnym i innych osób w podobnej sytuacji.

Na interwencje przewidujemy dofinansowania. Samorzecznik będzie mógł zgłosić koordynatorowi projektu konieczność poniesienia wydatków związanych z jego interwencją. Mogą to być zarówno specjalistyczne usługi prawne, eksperckie jak i np. wydatek za transport, czy drobne zakupy.

Warunkiem będzie wykazanie jego związku z przyjętym Planem Działania i niezbędności poniesienia wydatku.

Zakładamy dofinansowanie 10 skutecznych interwencji

Interwencje będą dokumentowane irelacjonowane na stronie www Fundacji. Utworzymy specjalną podstronę dla samorzeczników. Zostaniecie przeszkoleni w zakresie aktualizacji WWW, prowadzenia profilu na Facebooku i korzystania z innych mediów społecznościowych. W efekcie powstanie baza wiedzy, wzorów pism i relacji z interwencji, będąca inspiracją i materiałem edukacyjnym dla podobnych działań w innych regionach Polski.

Spodziewany efekt: otwarta baza wiedzy ułatwiająca podejmowanie podobnych interwencji w innych miejscach i przez innych rodziców.

ważne informacje

Terminy

Szkolenia rozpoczną się na przełomie marca i kwietnia 2022. Wkrótce podamy bardziej szczegółowe informacje.

Plan pracy

Każdy z samorzeczników będzie pracował według przygotowanego z naszą pomocą planu pracy. Pomoże to doprecyzować cel, ustalić wymaganą pomoc zewnętrznych specjalistów i osiągnąć konkretne rezultaty.

Korzyści

Większa pewność siebie, zdobycie praktycznej wiedzy prawnej, technicznej, organizacyjnej, samodzielność w rozwiązywaniu wielu problemów napotykanych codziennie przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami i spektrum autyzmu.  

biblioteka samorzecznika

Artykuły, wywiady, teksty, które warto znać:

(Nie)świadomość autyzmu i co z nią zrobić

„Zdecydowana większość Polaków słyszała o autyzmie: 83 procent badanych przez CBOS według raportu Społeczny obraz autyzmu z marca 2018 roku. Nadal jednak autyzm kojarzy się przede wszystkim z życiem we własnym świecie, wycofaniem, zamknięciem i izolacją – a to są właśnie te stereotypy, z którymi środowisko chce walczyć.”

„Środowiska działające na rzecz podnoszenia świadomości autyzmu są coraz częściej zgodne, że „niebieski autyzm” powinien przejść do historii, bo autyzm jest kolorowy.”

Zza pancernej szyby nie słychać wołania o pomoc(Nie)świadomość autyzmu i co z nią zrobić

„Kiedy pytam, co Damian lubi, słyszę, że same głupoty: układanie klocków, oglądanie bajek, spacery. Kiedy pytam, w jakim zakresie może podejmować decyzje – dowiaduję się, że właściwie w żadnym.”

Potęga różnorodności

„Myślę, że Janek pokazał nam wszystkim, że życie młodych ludzi w spektrum autyzmu, na co dzień podporządkowane terapii i edukacji, nie może toczyć się wyłącznie wokół ich deficytów, wokół tego, czego nie mogą – dzieli się refleksją pani Sylwia. – Że w klubie mogą pokazywać swoje mocne strony. Każdy je ma, trzeba tylko wykonać wysiłek, by je znaleźć, a można je znaleźć, gdy człowiek czuje się bezpieczny i wolny”

projekt realizowany w ramach Funduszy EOG

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

realizator projektu
partnerzy projektu
Przewiń na górę