Terapia

W naszej pracy stosujemy autorską metodę terapeutyczną

Nie ma dwóch identycznych przypadków. Każdemu z podopiecznych staramy się zapewnić terapię opartą na własnej diagnozie, z wykorzystaniem różnorodnych form komunikacji alternatywnej, aktywizacji i integracji.

We współpracy z poradniami i zewnętrznymi specjalistami oraz na podstawie informacji od rodziców, przygotowujemy plan dostosowany do realnych możliwości i potrzeb każdego dziecka.