Logorytmika

 

by_Donnie Ray Jones

Logorytmika jest to metoda wspomagająca rozwój motoryki, słuchu i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na zajęciach rozwijamy umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, wykonywane ćwiczenia pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji uwagi, stymulują sprawniejsze myślenie oraz pobudzają zdolność komunikowania się. Dzieci na zajęciach poznają proste piosenki, wierszyki i rymowanki, które mogą powtarzać (z pomocą rodzica) w domu.

Zajęcia grupowe

(dla dzieci w wieku 3 – 5 lat, max 10 osób)

  • Czas trwania zajęć: 45 minut
  • Koszt zajęć: 30 zł od osoby /45 min.