Terapia pedagogiczna

 

To specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Celem terapii jest stymulowanie i usprawnianie funkcji psycho-motorycznych, wyrównywanie braków w wiedzy, doskonalenie praktycznych umiejętnościach manualnych (terapia ręki), eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych i emocjonalnych poprzez różne techniki.

Zajęcia ogólnorozwojowe, indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego dziecka. Na zajęciach diagnozujemy problemy danego dziecka i stwarzamy jak najlepsze możliwości rozwojowe. Poprzez zabawy ruchowe, muzyczne i plastyczne dzieci usprawniają zaburzone funkcję jednocześnie poznając otaczający je świat.

Indywidualizacja środków i metod oddziaływania:

  • Dla każdego dziecka dobieramy indywidualny (inny) program.
  • Dobieramy indywidualne metody dydaktyczne i wychowawcze do możliwości konkretnego dziecka.
  • W toku zajęć kontrolujemy przebieg i wyniki pracy dziecka.
  • Pomagamy w przezwyciężaniu trudności.
  • Stosujemy indywidualne zabiegi wychowawcze i psychoterapeutyczne.

Zajęcia indywidualne

  • Czas trwania: 50 minut
  • Koszt: 45 zł/50 minut