Trening umiejętności społecznych (TUS)

Podczas tych zajęć, uczymy się poszczególnych umiejętności społecznych. Poznajemy swoje emocje, uczymy się jak radzić sobie ze złością, strachem, agresją, nieśmiałością. Dzięki różnym ćwiczeniom stajemy się bardziej wrażliwi i otwarci na nowe doświadczenia i przyjaźnie.

Rekomendowane dla dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju, dzieci nadpobudliwych, nie radzących sobie z interakcjami z innymi ludźmi.

Trening umiejętności społecznych (zajęcia grupowe):

  • Czas trwania zajęć: 60 min (częstotliwość spotkań ustalana indywidualnie)
  • Koszt: 30 zł / 60 min