Wczesne wspomaganie rozwoju

Terapia indywidualna skierowana do dzieci, u których stwierdzono zagrożenie niepełnosprawnością lub zdiagnozowano deficyty rozwojowe. Zajęcia rozwijające umiejętności poznawcze, małą i dużą motorykę, zabawę, komunikację, umiejętności społeczne.

Podczas zajęć pokazujemy rodzicom jak należy wspomagać dziecko w czasie codziennych czynności, takich jak zabawa, spacery, posiłki, kąpiel. Dajemy dokładne wskazówki, przekazujemy niezbędne informacje, tak aby rodzic, jako osoba najbardziej kompetentna mogła aktywnie włączyć się w plan terapii swojego dziecka.

Zajęcia indywidualne:

  • Czas trwania: 50 min
  • Koszt: 45 zł / 50min