Utalentowani Neuroróżnorodni

Rynek pracy wrażliwy na potrzeby osób z ASD

planowane rezultaty
zajęć w pracowni PORT
0
odkrytych talentów
0
audytów w firmach
0
warsztatów „Szczęśliwe dziecko z ASD”
0
partnerzy projektu
bezpłatne wsparcie dzięki dofinansowaniu

Fundusze EOG i norweskie

Fundusze EOGfundusze norweskie reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu
i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych
w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.
Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.  

Fundusze EOG i fundusze norweskie na lata 2014–2021 wynoszą 2,8 miliarda euro.  
Priorytety na ten okres to:

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży  i ograniczenie ubóstwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.
Program funduszy EOG i funduszy norweskich składa się z dwóch mechanizmów finansowych.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię.

Aktywni Obywatele

Programy Aktywni Obywatele są realizowane z budżetu Funduszy EOG i Funduszy Norweskich (Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego) – pomocy finansowej ustanowionej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein dla krajów Europy Środkowej i Południowej. Ta forma wsparcia dla nowych krajów UE oraz Grecji i Portugalii pozwala Państwom-Darczyńcom na swobodne korzystanie z rynku wewnętrznego UE, zaś Państwom-Beneficjentom na wzmocnienie i rozwój różnych obszarów życia gospodarczego i społecznego (m.in. kultura, ochrona środowiska, zatrudnienie). Generalnie, cele Funduszy zmierzają do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych oraz wzmacniania stosunków dwustronnych między Państwami – Darczyńcami a Państwami – Beneficjentami.

W Polsce Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (Active Citizens Fund – Regional) jest jednym z 11 programów prowadzonych z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Więcej: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/

 

Przewiń na górę