Na Uboczu

wolontariat
koleżeński

Dla kogo?

Wolontariat koleżeński dla młodzieży – szkolnych kolegów osób z niepełnosprawnością, lub orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na spektrum autyzmu. 

Dla uczniów szkół średnich oraz ostatnich klas szkół podstawowych na terenie powiatu lwóweckiego, lubańskiego, karkonoskiego i bolesławieckiego. Ofertę kierujemy szczególnie do szkół i klas do których uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością lub ze spektrum autyzmu.

Łączy nas pasja!

Cel zajęć

  • Pogłębienie integracji między osobami z niepełnosprawnością i ich szkolnymi kolegami, tworzenie przyjaznego, empatycznego otoczenia społecznego wrażliwego na odmienne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.
  • Rozwój kreatywności i umiejętności manualnych, plastycznych, technicznych u uczestników, w zależności od wyboru zajęć.
  • Rozwój idei wolontariatu wśród młodzieży: wolontariat koleżeński „Łączy nas pasja” rozwija u młodzieży kompetencje społeczne i wrażliwość.
oferujemy

Etap 1

Zajęcia wprowadzające w szkołach

Przedstawimy ideę wolontariatu koleżeńskiego w szkołach w formie prelekcji

Wspólnie z młodzieżą, metodami warsztatowymi i konwersatorium, poznamy wartość wolontariatu koleżeńskiego, przedyskutujemy temat neuroróżnorodności, niepełnosprawności, spektrum autyzmu i specjalnych potrzeb edukacyjnych. Przyjrzymy się bliżej w jaki sposób osoba niepełnosprawna lub w spektrum autyzmu może postrzegać siebie i innych. Dojdziemy do wniosków dotyczących relacji i wzajemnego wsparcia oraz korzyści płynących z integracji społecznej.

Przedstawimy projekt „Na Uboczu…” i zachęcimy do udziału w wolontariacie koleżeńskim. Najcenniejszą wartość, jaką może dać człowiek drugiemu człowiekowi jest CZAS. Zachęcimy uczniów do rozwoju talentów i umiejętności poprzez wspólne spędzanie czasu i wspólną pracę w naszych pracowniach, warsztatach i zespole artystycznym.

Rozwijamy talenty i wyzwalamy pozytywną energię ponieważ „Łączy nas pasja”!

ważne informacje

Czas trwania prelekcji

90 minut (2 godziny lekcyjne – do ustalenia z wychowawcą)

Termin

od lutego 2022 do końca maja 2023 (w dwóch rocznych turach)

Korzyści

gruntowna, praktyczna wiedza o niepełnosprawnościach i spektrum autyzmu, rozwijanie empatii i kompetencji społecznych uczestników zajęć

Etap 2

Organizacja kół wolontariatu

W wybranych szkołach utworzymy koła wolontariatu

W szkołach, które po prelekcji zdecydują się na udział w dwuletnim projekcie „Na Uboczu…” pomożemy utworzyć Koła Wolontariatu Koleżeńskiego (KWK). Koło to stała grupa młodzieży od 3 do 5 osób, która chciałaby uczestniczyć w zajęciach „Łączy nas pasja” ze swoimi kolegami z niepełnosprawnością lub spektrum autyzmu. Jeśli w szkole będą chętni wolontariusze a nie ma dzieci z niepełnosprawnościami, możemy włączyć ich do pracy z grupą z innej szkoły.

Zasady działania kół, częstotliwość spotkań oraz formy współpracy między Fundacją a szkołą są do ustalenia indywidualnie z dyrekcją szkół i wychowawcami klas. Nauczyciele prowadzący KWK będą mogli wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach i innych formach wsparcia merytorycznego udzielanego przez Fundację. Rekomendujemy, by opiekunami kół byli nauczyciele wspomagający lub wychowawcy dzieci z orzeczeniami.

Przewidujemy wsparcie dla 5 kół wolontariatu

ważne informacje

Termin

Częstotliwość spotkań w zależności od ustaleń z wychowawcami, przeciętnie raz w miesiącu.

Korzyści

Zwiększenie efektywności pracy z dziećmi z orzeczeniami poprzez nowe doświadczenie i kontakt z praktykami, poprawienie integracji młodzieży z niepełnosprawnościami i spektrum autyzmu z otoczeniem szkolnym, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

Etap 3

Zajęcia „Łączy nas pasja”

Wolontariusze będą pracować w pracowniach Fundacji pod opieką instruktorów zajęć tematycznych i pedagogów. Przewidujemy pracę w pracowniach:

Plastyczna

Pracownia „Formy i Obrazu”

Jest to pracownia artystyczna gdzie młodzież poznaje techniki malarskie, rysunkowe i rzeźbiarskie- maluje, konstruuje, eksperymentuje ze sztuką. Warsztaty prowadzi Kaja Pachulska Absolwentka Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów wrocławskiej ASP. Oprócz zamiłowania do sztuki jest wspaniałym pedagogiem i arteterapeutą.

Pracownia wyposażona jest w profesjonalne narzędzia, sztalugi, pędzle, podobrazia, koło garncarskie itp. Zapewniamy dostępność materiałów plastycznych.

Zrób to sam!

Pracownia DIY

Warsztat stolarski, nauka obróbki drewna, tworzyw sztucznych, metali ze wskazaniem na wykorzystanie materiałów recyklingowych. Nauka technik montażu, naprawiania, przetwarzania, nadawania drugiego życia zużytym i zepsutym przedmiotom.

Wyposażenie: narzędzia manualne, elektronarzędzia, mini-tokarka, akcesoria i materiały łączące (gwoździe, wkręty, kleje, materiały ścierne itp.). Zajęcia prowadzone zgodnie z zasadami BHP, bezpieczne dla uczestników

Nowe technologie

Pracownia multimedialna

Pracownia robotyki, podstaw programowania, elektroniki i praktycznej nauki korzystania z drukarek 3D, plotera, grawera laserowego. Młodzież pozna podstawy tworzenia grafiki wektorowej, budowania modeli 3D, programowania blokowego, tworzenia własnych obwodów elektronicznych, internetu rzeczy. Wyposażenie: BBC Micro:bit i Arduino dla 3 grup wiekowych, tablet do programowania, Snapmaker (Drukarka 3D, moduł lasera i frezarki), zestaw do nauki elektroniki z programowalnymi czujnikami – nauka tworzenia inteligentnych rozwiązań do zastosowania w domu, ogrodzie, w pracy i w szkole.

Dźwięk i muzyka

Pracownia akustyczna

Podstawy tworzenia i montażu dźwięku, obsługa instrumentów klawiszowych i perkusyjnych, kontrolerów MIDI, tworzenie muzyki, podkładów, nagrywanie żywych instrumentów i głosu, przetwarzanie dźwięku.

Wyposażenie: komputer do nagrywania i obróbki dźwięku, instrumenty klawiszowe, perkusja elektroniczna, kontrolery midi, mikrofony.

Informacje organizacyjne

  • Terminy zajęć: Raz w miesiącu w 2-3 terminach do wyboru (ustalenia z grupą).
  • Miejsce: Siedziba Fundacji Ditero, Ubocze nr 169 (dawna szkoła podstawowa w Uboczu). Nie zapewniamy możliwości dowożenia dzieci. Dojazd we własnym zakresie (z rodzicami).

Zajęcia są bezpłatne dla uczestników

Kontakt

Zapraszam do kontaktu rodziców, nauczycieli i młodzież! mail: kaja@ditero.pl
Kaja Pachulska
Koordynatorka
projekt realizowany w ramach Funduszy EOG

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

realizator projektu
partnerzy projektu
Przewiń na górę