Spektrum możliwości – podcast – poradnik

Zapraszamy do słuchania podcastów Fundacji Ditero. w których mówimy o neuroróżnorodności i spektrum autyzmu z perspektywy małych miejscowości oddalonych od dużych miast. 

Mówimy głosem samorzeczników – rodziców i dzieci, współtworzących społeczność Fundacji Ditero. Naszym podcastem chcemy zainspirować rodziców i terapeutów do budowania podobnych do naszej grup wsparcia, samopomocy, samoorganizacji i wpływania na swoje najbliższe otoczenie. 

Przybliżamy problemy całych rodzin, licząc na to, że trafimy do dyrektorów szkół, nauczycieli, ośrodków pomocy społecznej, samorządowców i pracowników ministerstw 🙂 Może dzięki naszym głosom zbudujemy wspólnie lepszy i bardziej efektywny system wsparcia.

Zgodnie z założeniami idei neuroróżnorodności: 

  • chcemy by świat stał się miejscem bardziej otwartym i przyjaznym dla naszych dzieci i ich odmienności. 
  • chcemy by szkoły, instytucje i firmy uczyły się budować bezpieczną przestrzeń dla neuroróznorodności i stawiały na mocne strony i talenty osób neuro atypowych
  • chcemy by rodzice potrafili akceptować odmienność swoich dzieci i tworzyli szczęśliwe i pełne radości rodziny.  

Muzyka: 

  • CC-BY-NC https://freesound.org/people/Timbre/sounds/698278/
  • CC-BY-NC https://freesound.org/people/digifishmusic/sounds/42796/
  • CC-BY-NC https://freesound.org/people/Johnc/sounds/20684/

Podcast realizowany jest w ramach projektu „Na Uboczu – wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną” finansowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Przewiń na górę